Placówka 1

Mińska 38, 11-111 Wrocław

zobacz jak dojechać

71 358 24 44 [email protected]

Placówka 2

Powstańców Śl. 56a/2, Wrocław

zobacz jak dojechać

71 373 89 29 [email protected]

Chirurgia Onkologiczna

Chirurgia Onkologiczna service thumbnail

Chirurgiczne leczenie guzków piersi i nowotworów tkanek miękkich

Leczenie chirurgiczne
Stanowi podstawową część leczenia raka piersi. Leczenie chirurgiczne jest stosowane przede wszystkim we wczesnych stopniach zaawansowania. Od wielu lat leczenie operacyjne raka piersi staje się coraz mniej agresywne. Coraz częściej stosowane są metody mniej inwazyjne, dotyczące zarówno piersi, jak i węzłów chłonnych. W leczeniu pierwotnego guza stosuje się metodę oszczędzającą pierś, a w odniesieniu do węzłów chłonnych stosuje się metodę usunięcia węzła chłonnego wartowniczego.
Leczenie oszczędzające pierś
Jest wskazane we wszystkich przypadkach, w których nie ma przeciwwskazań do takiego sposobu leczenia. Składa się z 2 etapów: usunięcia guza z odpowiednim marginesem oraz uzupełniającej radioterapii.

• Szerokie wycięcie guza (lumpektomia)
Jest to usunięcie guza z 1 cm marginesem zdrowych tkanek.
• Kwadrantektomia
Jest to usunięcie guza z co najmniej 2 cm marginesem zdrowych tkanek.
• Stożkowe wycięcie kompleksu otoczka-brodawka
Jest to szerokie usunięcie guza pierwotnego. Zabieg polega na usunięciu wspólnie brodawki z otoczką i guza z co najmniej 1 cm marginesem zdrowych tkanek.

Nowotwory tkanek miękkich to bardzo zróżnicowana grupa nowotworów podzielona na podstawie rodzaju tkanki, z której wywodzi się guz. Wśród najczęstszych nowotworów złośliwych należy wymienić:
• mięsaki (Sarcoma),
• włókniakomięsaki (Fibrosarcoma),
• włókniakomięsak histiocytarny,
• tłuszczakomięsaki (Liposarcoma),
• mięsaki gładkokomórkowe (Leiomyosarcoma),
• mięsaki prążkowanokomórkowe (Rhabdomyosarcoma),
• mięsaki z naczyń krwionośnych (Angiosarcoma),
• naczyniakomięsaki limfatyczne (Lymphangiosarcoma),
• mięsaki maziówkowe (Sarcoma synoviale),
• nerwiakomięsaki (Neurofibrosarcoma).
Najskuteczniejszą formą leczenia jest zabieg operacyjny polegający na usunięciu guza wraz ze strukturami, które on nacieka (naczynia, nerwy). W przypadku gdy masa guza nacieka na kości, główne naczynia krwionośne i pnie nerwowe wskazana jest amputacja kończyny. W sytuacji gdy leczenie chirurgiczne nie jest możliwe zastosowanie znajduje radioterapia.

Partnerzy

Enel-med PZU Znany Lekarz