Większość wycinek skórnych poddawana jest badaniu histopatologicznemu.