prof. Jerzy Jabłecki

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Kierownik Pododdziału Replantacji Kończyn Chirurgii Ręki Szpitala im św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Absolwent wrocławskiej Akademii Medycznej (1978r ); I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej -1981r , II stopień -1986r ; uczeń profesora Ryszarda Kocięby –twórcy polskiej szkoły traumatologii ręki ; uzyskał pod jego kierunkiem tytuł doktora n. med. na podstawie rozprawy „ Ocena wyników replantacji kończyn górnych” , habilitacja 2003r ( rozprawa „ Wyniki operacji rekonstrukcyjnych po replantacjach kończyn górnych „) ; tytuł profesora – 2012 r .

Staże zagraniczne : Schultes Klinik – Szwajcaria, Wiener –Leinz Krankenhaus –Austria, Odense Klinik –Dania, Klinik Zntrum Nord –Dortmund.

 

Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii ręki