prof. Zbigniew Rybak

Aktualnie pracuje w CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na stanowisku profesora. Od 2009 roku do 2021 był kierownikiem Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów. Od 1975 roku do 2009 roku pracował w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

  • Specjalizacja z chirurgii ogólnej – pierwszy stopień 1978, drugi stopień – 1984

  • Specjalizacja z chirurgii naczyniowej – 2003

  • Specjalizacja z angiologii – 2003

Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w 1984 roku na podstawie pracy o ostrym niedokrwieniu kończyn wywołanym przez uraz tętnicy. Habilitację uzyskał w 1996 roku na podstawie pracy na temat własnej metody rozpoznawania schorzeń układu żylnego.

Współzałożyciel pięciu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Przeciwstarzeniowej oraz Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran powstałego w 2019 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Do chwili obecnej był promotorem 15 przewodów doktorskich, jest autorem i współautorem 476 prac polsko- i anglojęzycznych o łącznym IF 151,6 (punktacja MeiN 4493). Współautorem 3 patentów i 2 wdrożeń urządzeń medycznych (anoskop do leczenia guzków krwawnicznych oraz laser diodowy  o długości fali 1470 i 1940 nm do leczenia żylaków kończyn dolnych).

Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej, angiolog