Plastyka ręki

Plastyka ręki

Plastyka ręki to operacje świeżych urazów, rekonstrukcje pourazowe oraz leczenie wad wrodzonych.

Syndaktylia

Najczęstszą z wad wrodzonych ręki jest syndaktylia, czyli sytuacja, w której sąsiadujące ze sobą palce są ze sobą złączone. Mogą być one ze sobą zrośnięte całkowicie lub tylko na pewnym odcinku. Kolejnym ważnym krokiem, z punktu widzenia operatora, jest podział na syndaktylię prostą i złożoną. W przypadku tej pierwszej nie ma połączenia między kośćmi zrośniętych palców. Operację rozdzielenia palców wykonuje się w 1. roku życia, chyba że mamy do czynienia ze zrostem kciuka i palca wskazującego lub palca serdecznego z piątym palcem (szybsze leczenie chirurgiczne zapobiega deformacjom).