Obdukcja lekarska

Obdukcja lekarska

Obdukcja lekarska

Obdukcja lekarska to specjalistyczne badanie lekarskie wykonywane osobom poszkodowanym lub pobitym, sporządzone w postaci specjalnego zaświadczenia.
Wystawienie takiego zaświadczenia odbywa się po dokładnym zebraniu wywiadu lekarskiego i zbadaniu osoby pokrzywdzonej.
Z prawnego punktu widzenia może być to dowód w potencjalnym postępowaniu sadowym.
Zaświadczenie takie zawiera dane dotyczące badanej osoby. Istotnym jest opis okoliczności w jakich nastąpiły obrażenia ciała i opis w sposób szczegółowy tych obrażeń.

W dalszej części zaświadczenie zawiera odpowiedzi na takie pytania jak: jakich obrażeń doznał pokrzywdzony, jaki był mechanizm powstania tych obrażeń czy obrażenia stwierdzone u pokrzywdzonego spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający krócej czy dłużej niż siedem dni, czy też stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu. W takim dokumencie lekarz często ustosunkowuje się również do wersji prezentowanej przez pokrzywdzonego.

Obdukcję lekarską w Ars Medica wykonuje biegły sądowy – prof. Jerzy Jabłecki.