Nerwica

Nerwica

Nerwice, czyli zaburzenia lękowe, to najczęściej występujące zaburzenia psychiczne, które dotykają wiele osób w wieku od 25 do 45 lat. Nerwica powoduje, że konkretne sytuacje wywołują u osoby chorej irracjonalny lęk, ale nie zaburzają odbioru rzeczywistości (tzn. nie powodują omamów i urojeń). Rozpoznanie nerwicy polega na obserwowaniu zarówno fizycznych, jak i psychicznych objawów. Jeżeli nie można odnaleźć przyczyn fizycznych dolegliwości, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń nerwicowych. Zaburzenia nerwicowe to poważny problem, który wymaga odpowiedniego leczenia, najczęściej przybierającego formę psychoterapii.

Na wystąpienie zaburzeń nerwicowych wpływ mają czynniki biologiczne, takie jak:

 • stan fizyczny
 • stan układu nerwowego i zaburzenia na poziomie neurotransmiterów
 • obciążające i konfliktowe sytuacje życiowe – wśród nich wymienić można rolę i wymagania w społeczeństwie, silne negatywne przeżycia, np. urazy, wypadki i sytuacje stresowe, szczególnie długotrwałe.

Objawy nerwicowe przejawiają się głównie w sferze psychicznej a dodatkowo często wyrażają się w postaci różnych zakłóceń czynności fizycznych. Dolegliwości fizyczne dotyczyć mogą różnych narządów i układów, a wiele objawów jest bardzo podobnych do różnych stanów chorobowych. Najczęściej pojawiające się somatyczne objawy to:

 • zaburzenia za strony układu pokarmowego, głównie biegunki, bóle brzucha, zaparcia, nudności i wymioty,
 • zakłócenia czynności układu krwionośnego, takie jak szybkie i nierówne bicie serca,
 • zaburzenia układu nerwowego, pod postacią bólów głowy i innych części ciała oraz czasem drętwieniami lub drżeniem kończyn,
 • zaburzenia czynności seksualnych, u mężczyzn w postaci zaburzenia potencji, a u kobiet przejawiające się zwykle w formie obniżonej satysfakcji seksualnej,
 • ogólne złe samopoczucie i osłabienie.

Problemy natury psychicznej w nerwicy odczuwane są jako przykre dolegliwości i stany będące źródłem cierpienia. Najczęstszym objawami dotyczącym psychiki są:

 • lęki,
 • niepokój,
 • napięcie.

Lęk jest stanem uczuciowym, który zbliżony jest do strachu, jednak różni się od niego brakiem konkretnej przyczyny i zwykle występuje bez powodu. Przejawia się jako uczucie nadmiernego niepokoju i napięcia, często towarzyszą mu objawy somatyczne, takie jak wymioty, biegunki i omdlenia, które mogą maskować prawdziwą chorobę.