Kryzys psychiczny

Kryzys psychiczny

Kiedy doświadczamy kryzysu wywołanego problemem o dużej skali lub chcemy pomóc osobie, która go doświadcza, musimy wyzbyć się wszelkich oporów przed zwróceniem się po pomoc do specjalistów. W naszej klinice poradnictwo i pomoc psychologiczna to forma wsparcia adresowana do osób dorosłych, młodzieży i dzieci, przeżywających różnego typu kryzysy psychiczne, znajdujących się w trudnym momencie życia. Współczesna psychologia dysponuje odrębną gałęzią wiedzy naukowej i warsztatem profesjonalnych umiejętności wspierania i terapii osób doświadczających kryzysów życiowych. Warto skorzystać z pomocy Pani psycholog – Ewy Jacuńskiej, także gdy dany problem jest dla Ciebie bardzo wstydliwy, dotyczy rzeczy, które wolałbyś zachować w tajemnicy lub też nie chcesz obciążać nim dodatkowych osób.

Kryzys psychiczny jest zjawiskiem powszechnym i nie ma osoby, która w określonych okolicznościach nie ulegnie mu w mniejszym lub większym stopniu. Nie jest ani chorobą, ani stanem patologicznym. Stanowi ekstremalną reakcję człowieka zdrowego na sytuację trudną. Wielu sytuacji kryzysowych nie sposób uniknąć, są one konsekwencją nieprzewidzianych okoliczności, w obliczu których zawodzą wszystkie znane nam sposoby walki z przeciwnościami. Często doprowadzają też do nich problemy, przed konfrontacją z którymi nie jesteśmy już dłużej w stanie uciekać.