Psychoonkologia

Psychoonkologia

Źródłem wsparcia dla bliskich osoby chorej lub jej samej jest pomoc psychologiczna bądź psychoonkologiczna. Warto po nią sięgnąć, gdy potrzebujemy wskazówek jak radzić sobie z trudnościami, jak rozmawiać i czego unikać w dialogu z chorym, jak motywować chorego do leczenia.

Zakres naszych usług obejmuje profilaktykę przeciwnowotworową; – pomoc osobom chorującym nowotworowo i ich bliskim; – edukację personelu stykającego się z wyżej wymienionymi grupami.

Psychoonkologia jest nauką, która powstała na pograniczu psychologii i onkologii. Zakłada ona bliski związek i istotny wpływ psychiki na kondycję fizyczną człowieka oraz podkreśla rolę aspektów psychologicznych w procesie leczenia chorób nowotworowych i powrotu do zdrowia.