Zaburzenia depresyjne

Zaburzenia depresyjne

Jeśli borykasz się z objawami depresji pomożemy Ci znaleźć przyczyny nadmiernego stresu, nerwowości, napięcia, lęku, konfliktów interpersonalnych, niskiego poczucia własnej wartości, a także braku satysfakcji i radości z życia.

Zaburzenia depresyjne – inaczej depresja, pojęcie stosowane w terminologii psychiatrycznej. Zaburzenia afektywne, zaburzenia nastroju objawiają się głównie smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną, małą wiarą w siebie, poczuciem winy, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi, niezdolnością do przeżywania przyjemności, obniżeniem napędu psychoruchowego (spowolnieniem), zaburzeniem rytmu dobowego (bezsennością lub nadmierną sennością) lub zmniejszeniem apetytu (rzadziej wzmożeniem apetytu).

Celem naszych działań jest zmniejszenie nasilenia lub usunięcie zaburzeń depresyjnych.