Leczenie hemoroidów metodą Barrona

Leczenie hemoroidów metodą Barrona

Zabieg Barrona to metoda małoinwazyjnego, bezoperacyjnego leczenia choroby hemoroidalnej, w chirurgii stosowana od ponad 40 lat. Leczenie polega na założeniu u podstawy guzka krwawniczego (hemoroidu) gumowej opaski powodującej jego niedokrwienie, a w konsekwencji martwicę, powstanie blizny i samoistne oddzielenie się guzka.

Zabieg rozpoczyna się od wprowadzenia do odbytu wziernika zaopatrzonego w źródło światła, za pomocą którego uwidacznia się sploty hemoroidalne. Po wytypowaniu najbardziej zmienionych chorobowo guzków, za pomocą specjalnej tulei połączonej z pompą próżniową zmieniony guzek krwawniczy zasysa się i u jego podstawy zakłada gumową opaskę. Gumka zakładana jest w obrębie śluzówki nieunerwionej bólowo, w związku z tym zabieg jest prawie bezbolesny.

Zabieg gumkowania pozwala na wyeliminowanie około 80-90 % zmian hemoroidalnych I, II i III stopnia. Zdarza się, że nie jest możliwe jednoczasowe wyleczenie wszystkich patologicznych guzków krwawniczych, wówczas procedurę należy powtórzyć po upływie minimum 4 tygodni.

W trakcie zabiegu pomimo zachowania zasad sztuki medycznej możliwe jest wystąpienie następujących powikłań: krwawienie lub zakażenie objawiające się bólem w 7-10 dni po zabiegu, z gorączką, zatrzymaniem moczu, wymagające antybiotykoterapii u około 1% pacjentów.