Szczelina odbytu jak większość chorób odbytu może dotyczyć tylko tego odcinka przewodu pokarmowego lub może być objawem stanu zapalnego toczącego się w jelitach. Może być również wyrazem choroby układowej (ogólnoustrojowej). O wyborze badania dodatkowego decyduje lekarz na podstawie wywiadu lekarskiego, badania chorego i badania proktologicznego. Najczęściej zaleca się wykonanie badań endoskopowych. Zaliczamy do nich: anoskopię, rektoskopię, sigmoidoskopię lub kolonoskopię, czasami USG podbrzusza lub badania biochemiczne krwi.