dr Tomasz Dawiskiba

Flebolog, specjalista chirurgii: naczyniowej, transplantacyjnej i ogólnej

Doktor Tomasz Dawiskiba uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza wydane przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu w dniu 31.10.2002 roku. Następnie, w roku 2006 na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej WPŁYW ALLOPURINOLU, INHIBITORA OKSYDAZY KSANTYNOWEJ NA ROZWÓJ ZMIAN MORFOLOGICZNYCH JELITA CIENKIEGO W URAZIE NIEDOKRWIENNYM – BADANIA DOŚWIADCZALNE osiągnął stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny – chirurgii ogólnej

  • Tytuł specjalisty w dziedzinie: chirurgia ogólna – 09.11.2009 r.

  • Tytuł specjalisty w dziedzinie: transplantologia kliniczna – 27.11.2015 r.

  • Tytuł specjalisty w dziedzinie: chirurgia naczyniowa – 27.04.2021 r.

Aktualnie przyjmuje pacjentów w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie piastuje stanowisko zastępcy kierownika od 2021 roku.

Lekarz stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w licznych szkoleniach, kursach oraz konferencjach naukowych.

Autor około 70 publikacji w międzynarodowych recenzowanych czasopismach naukowych.

  • Certyfikat z kursu: Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych – szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych – 05-11.09.2003 r.

  • Certyfikat: dwuczęściowe seminarium kwalifikacyjne na temat diagnostyki i techniki leczenia chorób żył metodą obliteracji – 25.02.2007 r.

  • Certyfikat kursu: Ultrasonografia dopplerowska naczyń obwodowych – 17-20.11.2022 r.

  • Certyfikat ukończenia kursu: Ultrasonografia dopplerowska układu żylnego kończyn górnych       i dolnych – 14-15.10.2023 r.

  • Certyfikat: Ultrasonografia dopplerowska tętnic szyjnych i kręgowych część II – 24-25.11.2023 r.

Pacjenci doceniają profesjonalizm, wiedzę oraz empatyczne, pełne zaangażowania podejście doktora, dzięki czemu wizyta przebiega w przyjaznej atmosferze.

Lekarz