Badanie EEG

Badanie EEG

W klinice nie wykonujemy badań EEG, można u nas uzyskać tylko opis badania EEG.
Badanie EEG wykonywane jest w celu zróżnicowania schorzeń czynnościowych i organicznych mózgu. Pozwala ono również często zlokalizować okolice, w którym znajduje się określony proces chorobowy. Badanie polega na rejestrowaniu za pomocą specjalnych elektrod, umieszczanych na skórze głowy czynnościowych prądów mózgu

Badanie EEG ma kluczowe znaczenie w:

  • diagnozowaniu pacjentów z napadami padaczkowymi, występującymi w przebiegu zapalenia mózgu na skutek urazu czaszkowo-mózgowego,
  • różnicowaniu śpiączek

Badanie EEG można stosować jako badanie dodatkowe w ocenie stanu pacjentów z guzami mózgu i naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu (po udarach mózgowych). W niektórych przypadkach badanie EEG mózgu służy do monitorowania pracy mózgu np. pacjentów z licznymi napadami padaczkowymi, w trakcie operacji na tętnicy szyjnej lub sercu, a także dla oceny zaburzeń snu.

Wskazaniami do wykonania badania są:

  • różnicowanie czynnościowych i organicznych schorzeń mózgu.
  • napady padaczkowe
  • urazy czaszkowo-mózgowe
  • niedorozwój umysłowy
  • monitorowanie czynności mózgu podczas operacji (tętnicy szyjnej i serca)
  • śpiączki
  • zaburzenia snu

Na dobę przed badaniem nie powinno się zażywać leków, które mają wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Nie należy przed badaniem pić alkoholu lub napojów zawierających kofeinę. Pacjent powinien zgłosić się na badanie wyspany, wypoczęty i po lekkim posiłku.