Fotopletyzmografia

Fotopletyzmografia

Jako pierwszy w Polsce ośrodek posiadamy urządzenie do bezbolesnej i nieinwazyjnej oceny wydolności układu żylnego kończyn dolnych. Podczas badania na skórę kończyny przylepiany jest specjalny czujnik optyczny. Metoda pozwala ocenić funkcję wszystkich żył kończyn dolnych, a także poprzez pośredni pomiar zmian objętości kończyny, pozwala wykryć i ocenić np. zaburzenia w odpływie krwi.