Trudności wychowawcze

Trudności wychowawcze

Problemy czy trudności wychowawcze były, są i będą, nie da się ich uniknąć. Pomagamy dzieciom, które mają trudności z przystosowaniem się do wymagań, z niesprzyjającymi warunkami życia codziennego i nieodpowiednim kierunkiem wychowania. Pomagamy również rodzicom, opiekunom a także nauczycielom i wychowawcom, rozwiązać problemy w procesie wychowania młodego człowieka.

Trudności wychowawcze to „takie zachowanie dzieci, które jest niezgodne z przyjętymi normami życia społecznego, równocześnie uporczywe i nie poddające się zwykłym zabiegom wychowawczym”. Początków takich zachowań można dopatrywać się we wczesnych latach dzieciństwa, jednak w późniejszych latach mogą te zachowania zanikać, osłabić się, ale także i nasilić się. Wszystko to zależy od sytuacji życiowej jak i wychowawczej dziecka.