Leczenie hemoroidów falą radiową EVRF

Leczenie hemoroidów falą radiową EVRF

Leczenie hemoroidów falami radiowymi polega na działaniu wysokiej częstotliwości fal elektromagnetycznych wykorzystując ich efekt cieplny wywołujący zniszczenie i zamknięcie połączeń hemoroidalnych. Wstrzykując przez wziernik dawkę znieczulenia miejscowego, wprowadza się sondę zakończoną światłowodem, która emitując energię cieplną zamyka połączenia tętniczo-żylne rozrośniętego splotu hemoroidalnego. Zabieg nie wymaga specjalnego przygotowania, jest zabiegiem małoinwazyjnym, bezpiecznym i skutecznym. Wskazaniem jest każdy stopień zaawansowania choroby hemoroidalnej. Czas trwania to 15-20 minut. Podczas gojenia mogą występować jedynie dyskomfort lub dolegliwości dające się opanować dostępnymi lekami przeciwbólowymi.